ROBERT BUCUR
Gabriel Stoian
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Fenechiu, Savu & Asociatii
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Remus Burciu
Lovin si Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
C.A.Av. » 

C.A.Av.

C.A.Av.

Consiliului de Administratie C.A.Av.

Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor:

1. Nicu Tiberius, Baroul Bucureşti
2. Popescu Ion, Barou Giurgiu
3. Morar Daniel, Baroul Alba
4. Herbay Alexandru, Baroul  Bucureşti
5. Perţache Eugen, Baroul Bucureşti.

Membri supleanţi ai Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor:

1. Aldea Maria, Baroul Iaşi
2. Carpăn Mihaela, Baroul Constanţa
3. Mayer Flavia, Baroul Cluj
4. Popescu Olimpia, Baroul Vâlcea
5. Vlad Andrei, Baroul Dâmboviţa.

Comisia de Cenzori

Menbri Comisiei de Cenzori

Av. George Echim

Av. Rauta Valeriu

Av. Bran Liviu-Gabriel

Atributii si obligatii ale filialelor CAAv

Atributii si obligatii ale filialelor CAAv

Atribuţiile filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor

CAA descentralizează către filiale următoarele atribuţiuni ce vor fi îndeplinite cu respectarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) şi f) din prezentul statut:

asigură efectuarea plăţii pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei; elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Consiliului CAA; urmăreşte încasarea veniturilor bugetului filialei; ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei, precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia; constituie fondul de…

C.A.AV. FILIALE

C.A.AV. FILIALE

Mihai Rapcea
Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Radulescu si Asociatii
Simona Habără
Adriana Manoli
Cristina Nan