SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
ROBERT BUCUR
Fenechiu, Savu & Asociatii
Remus Burciu
Gabriel Stoian
Aron, Racoviceanu & Asociatii
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Lovin si Asociatii

PROGRAMUL INSTANTELOR BUCURESTENE PE PERIOADA DE VACANTA

PROGRAMUL INSTANTELOR BUCURESTENE PE PERIOADA DE VACANTA

CURTEA DE APEL BUCURESTI

1. Programul de lucru cu publicul

În perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru cu publicul, se desfăşoară în zilele de marţi şi joi, între orele 10 -13, la toate compartimentele unde se lucrează cu publicul.

 Registraturi      Arhive      Biroul de informare şi relaţii cu publicul
     Accesul în Palatul de Justiţie
     şedinţele de judecată
zilnic, de luni până vineri, între orele
9:00 – 13:00     zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00     zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 16:00     este permis, începând cu ora 8:00, pe la intrarea principală din str. Splaiul Independenţei     încep, de regulă, la ora 9:00

La nivelul Curtii de apel Bucuresti - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se tin audiente.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

Program de lucru

 
PROGRAMUL COMPARTIMENTELOR INSTANȚEI ÎN PERIOADA
VACANȚEI JUDECĂTOREȘTI (IULIE – AUGUST 2014)
 
                ARHIVA CIVILĂ
            - LUNI, MIERCURI                     - 8,30 – 12,30 (program public);
                   - MARȚI, JOI                              - 8,30 – 12,30 (doar studiu condici).
 
                ARHIVA PENALĂ
            - MARȚI                                   - 8,30 – 12,30 (program public);
                  - JOI                                        - 8,30 – 12,30 (doar studiu condici).
 
                REGISTRATURĂ
            - LUNI,MIERCURI,VINERI- 8,30 – 12,30 (primiri acțiuni, acte la dosar);
                              - MARȚI, JOI                               - 10,00 – 13,00 (legalizări și certificate de grefă);
                                    - MARȚI                                       - 10,00 – 13,00 (eliberări legalizări în materie penală
luna IULIE 2014 – grefier Bogdan Ioana).
 
                EXECUTĂRI CIVILE
            - MIERCURI                              - 8,30 – 12,30 (încuviințări executare silită);
                     - MARȚI, JOI                             - 8,30 – 12,30 (plângeri contravenționale și P.J.).
 
                EXECUTĂRI PENALE
            - MARȚI, JOI                            - 8,30 – 12,30 (încuviințări executare silită);
 
                B.I.R.P
            - MARȚI, JOI                                  - 8,30 – 12,30.
 
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
 
al compartimentelor instanţei
 
în afara perioadei vacanţei judecătoreşti (în timpul anului) :

 

 

ARHIVA CIVILĂ : camera 125 - 126, subsol

 
Program cu publicul (studiu condici şi studiu dosare):
 
LUNI - MIERCURI : orele 9 - 13.
JOI : orele 9 - 12
 
În zilele de VINERI nu este program de lucru cu publicul până la sfarsitul lunii aprilie 2014, având în vedere necesitatea arhivarii dosarelor din anul 2009, cu mențiunea că se va permite totuși accesul publicului numai pentru consultarea condicilor de sedinta, precum și  a dosarelor al căror obiect îl reprezintă cauze urgente (ca obiect determinat prin lege), fiind totodată permis și accesul experților judiciari și a persoanelor care nu au domiciliul pe raza Municipiului București, între orele       9 - 12.

 

REGISTRATURĂ : camera 220, parter

· Eliberări sentinţe legalizate, titluri executorii şi certificate de grefă :

Program cu publicul:

 

MARŢI şi JOI : orele 10 - 13

N O T Ă :

 

Cererile de eliberare a hotărârilor legalizate, a titlurilor executorii şi a certificatelor de grefă, se depun la ARHIVA CIVILĂ (camera 125-126, subsol) în zilele de LUNI şi MIERCURI, între orele 9 - 11.

 

 

 

REGISTRATURĂ : camera 219, parter

 

· Primiri cereri de chemare în judecată (altele decât cereri de încuviinţare executare silită):

Program cu publicul:

 

LUNI și MIERCURI : orele 9 - 13;

MARȚI, JOI și VINERI : 9 - 12.

 

 

· Primiri cereri de încuviinţare executare silită :

Program cu publicul:

 

MARŢI şi JOI : orele 12 - 13.

 

 

· Primiri acte pentru depunere la dosar (inclusiv apeluri şi recursuri):

Program cu publicul:

 

LUNI-JOI : orele 9 - 13;

VINERI : 9 - 12.

 

 

 

BIROU PERSOANE JURIDICE (ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII) : camera 211, parter

Program cu publicul:

· Depuneri și eliberări acte :

 

LUNI, MARȚI, JOI : orele 9 - 13.

 

 

 

 
BIROU EXECUTĂRI CIVILE : camera 123, subsol
 
Program cu publicul :
 
MARȚI și JOI : orele 9 - 12.
 
 
B.I.R.P. ( Biroul de Informare şi Relaţii Publice ) :  camera 221, parter

 

Program cu publicul:

Luni : 10 – 19;

Marţi – Vineri : 9 - 13.

 

   

SECŢIA PENALĂ :

 

Preşedintele Secţiei Penale - Judecător ELENA ZAMFIR, etaj 1, cam. 319;

            Grefier şef Secţie Penală – Andreea Natalia Biga, et. 1, cam. 316.

Program cu publicul :

 

· Primiri acte pentru legalizări (se depun la arhiva penală-cam. 130) : LUNI şi MARŢI, orele 9 - 11.

· Eliberări de copii legalizate: Marţi, orele 11 - 12 (la o săptămână de la depunere).

· Certificatele de grefă se depun la arhiva penală în perioada programului de lucru cu publicul şi se eliberează în aceeaşi zi de grefierul şef al secţiei penale, etaj 1, cam. 316

 

Arhiva Penală: subsol, camera 130.

 

Program cu publicul :

 

Luni, Marţi şi Miercuri : orele 9 - 13 (studiu dosare, studiu condici);

JOI şi VINERI : 9 - 13 (studiu condici şi studiu dosare, în măsura în care se dovedeşte urgenţa);

 

Biroul Executări Penale: parter, cam. 221.

 

Program cu publicul :
LUNI-JOI : orele 9 - 13;
VINERI : 9 - 12.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCURESTI

Adresa Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Bucureşti, B-dul. Unirii nr.37, sectorul 3


 web: http://portal.just.ro     

 


Tel. centrală:  021/4083600

 


REGISTRATURĂ: Fax: 021/4083622  -  E-mail: jud-sector2@just.roBiroul de Informare şi Relaţii Publice:

 

Tel: 021/4083650; Fax: 021/4083652 - E-mail: jud-sector2-brp@just.ro


Birou Grefier Şef: Tel: 021/4083717 ; Fax: 021/4083720Biroul executări penale: Fax: 021/312.50.45

 

 

Persoane de contact Biroul de Informare şi Relaţii Publice:

 

       Purtător de cuvânt - judecător Bogdan - Alex Arghir (etajul 1, cam. 122) - telefon 0754014319 - acest număr de telefon este destinat reprezentanţilor presei pentru obţinerea de informaţii în scop jurnalistic; solicitările altor persoane, în legătură cu activitatea instanţei vor fi adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice conform programului afişat pe site;

 

     Grefier delegat - Ioana Stănescu (parter, cam. 040) - Tel: 021/4083650; 021/4083600 – int.418

 

Program de lucruPotrivit Hotărârii nr.30/19.06.2014 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în timpul vacanţei judecătoreşti (01.07.2014 -31.08.2014) programul de lucru cu publicul, pe compartimente, este următorul:

 

Serviciul Registratură (cam.035, parter): marţi si joi, orele 10.00 - 14.00;

Grefierul delegat pentru primirea cererilor de chemare în judecată (cam.035, parter): marţi şi joi, orele 10.00 - 14.00;

Serviciul Registratură – primirea cererilor de încuviinţare executare silită (cam.035, parter): luni, orele 8.00 - 10.00;

Biroul Persoane Juridice - pentru primirea cererilor (cam.107, et.1): joi, orele 13.00 - 15.00;

Biroul Persoane Juridice(Asociaţii de Proprietari/Asociaţii, Fundaţii, Sindicate - cam. 107, et.1  ): joi, orele 09.30-12.30 ;

 Eliberarea certificatelor de grefa (cam. 037, parter): marţi şi joi, orele 10.00 - 14.00;

Grefierii-şefi de secţie – eliberare înscrisuri originale (cam.034, parter): joi, orele 11.00 - 13.00;

Serviciul Arhivă (cam.034, parter - arhiva civila, cam.036, parter - arhiva penala): marţi si joi, orele 10.00 - 14.00;

Biroul de Informare si Relaţii Publice (cam.040, parter): luni: orele 8.00 - 19.00, marţi - vineri: orele 8.00 - 16.00.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

Adresa Judecătoriei SECTORUL 3 este:

Judecatoria sector 3 Bucureşti isi desfasoara activitatea in sediul din Bucuresti, Strada Ilfov, nr. 6, sector 5 cod postal 70621
Telefon centrală     021.313.29.90

    021.313.29.91

    021.313.26.74

    021.313.27.77
FAX Registratura     021.313.29.35
FAX Biroul de Informare si Relatii Publice     021.313.29.34-post desfiintat
FAX cabinet preşedinte     021.313.28.03
FAX Sectia penală (executări penale)     021.313.28.17
FAX Sectia civilă     021.313.26.73
Adresa e-mail instanta     jud-sector3@just.ro
Adresa e-mail Biroul de Informare si Relatii Publice     jud-sector3-birp@just.ro
Adresa e-mail executari penale     jud-sector3-expen@just.ro

BIROUL DE RELATII CU PUBLICUL ( etaj 1 , cam. 71):

Persoana de contact:

Purtator de cuvant Judecator Ferentz Viorela Isabela / supleant Judecator Dunca Gabi Gabriela

Grefier Andreea Niculescu / supleant -grefier Ilie Ana Diana
Telefon 021.313.29.90; 021.313.29.90; 021.313.27.77 interior 166
Adresa e-mail jud-sector3-birp@just.ro

 

Telefon:
021.313.29.90;021.313.29.91;021.313.26.74;021.313.27.77.

Fax:
021.313.29.35

E-mail:
jud-sector3@just.ro

Persoane de contact:
grefier delegat Niculescu Andreea / Ilie Ana Diana

Program de lucru

 
Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERIOADA 30.06.2014-29.08.2014 :
 
a) Registratura:

    § luni intre orele 09,00-13,00 (exclusiv pentru depunerea cererilor avand ca obiect incuviintare executarea silita si a altor acte de procedura de catre birourile executorilor judecatoresti; eliberari hotarari legalizate);
    § marti intre orele 09,00-13,00 ;
    § miercuri intre orele 09,00-13,00 (exclusiv pentru depunerea cererilor avand ca obiect incuviintare executarea silita si a altor acte de procedura de catre birourile executorilor judecatoresti; eliberari hotarari legalizate);
    § joi intre orele 09,00-13,00.

b) Arhiva civila:
§ marti si joi intre orele 09,00-13,00 .
c) Arhiva penala:
· marti si joi intre orele 09,00-13,00 .
d) Biroul de informare si relatii cu publicul va functiona cu programul normal, ca in perioadele de timp aflate in afara vacantei judecatoresti ( luni - vineri intre orele 08,00-16,00).
e) Biroul executari penale:
§ marti si joi intre orele 09,00-13,00.
f) Biroul executari civile:
· luni si miercuri intre orele 09,00-11,00.
g) Asociatii de proprietari, fundatii si sindicate:
· luni intre orele 09,00-13,00.
In cursul lunilor iulie si august completele investite cu solutionarea cauzelor avand ca obiect acordare personalitate juridica asociatii de proprietari oro acordare personalitate juridica asociatii, fundatii si sindicate, etc., isi vor desfasura activitatea in fiecare zi de marti, miercuri, joi sau vineri, conform planificarii.
Sedintele de judecata, in perioada vacantei judecatoresti, urmeaza a se desfasura in conformitate cu planificarile facute de catre Presedintii de sectii, avizate de Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sector 3 Bucuresti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCEREA JUDECATORIEI SECTORULUI 3 BUCURESTI
 
 
Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL  :
 
a) Registratura:

    §  luni - vineri intre orele 09,00-13,00
       luni - joi 09,00-13,00 intre orele pentru depunerea cererilor de incuviintare executare silita

          b) Arhiva civila:
§  luni - vineri intre orele 09,00-13,00  .
          c) Arhiva penala:
·        luni - vineri intre orele 09,00-13,00  .
          d) Biroul de informare si relatii cu publicul luni - vineri intre orele 08,00-16,00
          e) Biroul executari penale:
§  marti si joi intre orele 09,00-13,00.
          f) Biroul executari civile:
·        luni si joi intre orele 09,00-13,00.
          g) Asociatii, fundatii si sindicate:
·        luni intre orele 08,30-12,30 (depuneri de cereri de acordare personalitate juridica / modificare
acte constitutive; alte informatii / arhiva / legalizari).
·        asociatii de proprietari joi intre orele 10,00-12,00.
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

JUDECATORIA SECTORULUI 6 BUCURESTI

Sediu
str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti, cod postal 010109

Telefon centrala:
   021.637.23.18; 021.637.23.19; 021.637.23.20

Fax:

   021.637.23.23 - registratura
   apeluri taxabile din reteaua Orange

E-mail:
   jud-sector6@just.ro

Persoana de contact:
   Purtator de cuvânt - Judecator Oprea Elena Alina

 

   Grefier sef - Gherasim Maria-Daniela

 

Petitiile se trimit la adresa de e-mail:

   jud-sector6-BIRP@just.ro
 

Biroul de Informare si Relatii cu Publicul (BIRP):
   Telefon: 021.313.28.16

 

Activitatea instantei se desfasoara în imobilul sus mentionat, dupa cum urmeaza:
- etaj 1:
- birouri magistrati si  birou procurori,  unde nu este posibil accesul publicului;
 
- parter:
- birouri personal de conducere;
- sali de judecata, astfel: - camera 203, camera 209, camera 210 si camera 211;
- camera de consiliu – camera 202;
-  jandarmerie.
 
- subsol 1:
- birouri personal auxiliar - camera 104, 105, 107, 109, 110, 111;
- compartimentul registratura si grefierul  de serviciu – camera 114;
- compartimentul arhiva – camera 122;
- compartimentul executari penale – camera 102;
- compartimentul executari silite – camera 101;
- compartimentul executari contraventionale – 101;
- biroul persoane juridice – camera 101;
- biroul asociatii de proprietari – camera 101;
- biroul de relatii de interes public – camera 101;
- avocati;
- copiator.
 
- subsol 2:
- centrala termica si telefonica – camera 125.

Program de lucru
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA 01.07.2014 – 29.08.2014
 
Compartimentul arhiva – camera 122, registratura si grefierul  de serviciu – camera 114:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Pentru eliberarea certificatelor de grefa - camera 119:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Pentru eliberarea copiilor legalizate ale hotarârilor judecatoresti - camera 119:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Compartimentul executari penale – camera 102:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Compartimentul persoane juridice si sindicate - camera 101:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
Compartimentul de acordare a personalitatii juridice pentru asociatiile de proprietari - camera 101:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Compartimentul executari silite - camera 101:
 marti si joi  – între orele 9.00-13.00
 
Biroul de informatii si relatii publice – camera 101:
 marti si joi  – între orele 8.00-16.00
 
Petitiile pot fi transmise non-stop la adresa de e-mail:
jud-sector6-BIRP@just.ro
 
Grefierul sef al judecatoriei – camera 206:
 marti si joi– între orele 9.00-13.00
 
 
PROGRAMUL DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE GREFA SI A COPIILOR LEGALIZATE ALE HOTARÂRILOR JUDECATORESTI
– camera 119, luni, marti, miercuri si vineri – între orele 11:00-13:00, iar joi între orele 11:00-14:00.
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:
- compartimentul arhiva – camera 121,
   luni, marti, miercuri, vineri – între orele 09:00-13:00, joi – între orele 09:00-14:00.
- compartimentul registratura si grefierul  de serviciu – camera 114:
   luni, marti, miercuri, vineri – între orele 09:00-13:00, joi – între orele 09:00-14:00.
- compartimentul  executari penale – camera 102:
   luni, marti, miercuri, joi si vineri – între orele 10:00-12:00.
- compartimentul executari contraventionale – camera 101:
   luni, marti, miercuri si vineri – între orele 09:00-13:00 si joi – între orele 09:00-14:00.
- compartimentul persoane juridice si sindicate – camera 101:
   luni, miercuri, vineri– între orele 11:00-13:00  pentru primirea cererilor;
   marti – între orele 11:00-13:00 si joi, între orele 12:00-14:00, pentru legalizari si certificate.
- compartimentul acordarea personalitatii juridice asociatiilor  de proprietari – camera 101:
   marti si joi – între orele 11:00-13:00;
- compartimentul executari silite – camera 101:
   luni, marti, miercuri,  joi si vineri – între orele 09:00-11:00;
- biroul de relatii de interes public – camera 101:
   luni, marti, joi si vineri – între orele 08:00-16:00, iar miercuri– între orele 08:00-19:00;
   e-mail –  jud-sector6BIRP@just.ro
 
Filmarea, fotografierea sau înregistrarea în salile de judecata se face numai cu acordul presedintelui de complet.
Accesul publicului este permis doar la compartimentele care lucreaza cu publicul, între orele stabilite prin program, conform Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotarârea nr. 387 din 22 septembrie 2005 a  Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
....................................................................................................................

Adriana Manoli
Baroul Ilfov
Mihai Rapcea
Alin Paidiu
Radulescu si Asociatii
Cristina Nan
Simona Habără