Fenechiu, Savu & Asociatii
Remus Burciu
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Gabriel Stoian
Lovin si Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
ROBERT BUCUR

Prioritati Pentru Sistemul de Justitie

Cele 10 prioritati imediate

Mai mulţi membri aleşi ai CSM, judecători şi procurori, au convenit asupra listei de 10 priorităţi imediate pentru justiţie. În acest sens, cheamă ministrul justiţiei, ceilalţi membri CSM de a discuta imediat în cadrul unui dialog constructiv pe marginea acestor priorităţi, pentru a găsi cele mai bune soluţii în rezolvarea problemelor cu care se confruntă justiţia.


1. Codurile

Corelarea datelor de intrarea în vigoare a celorlalte trei coduri cu alocarea resurselor umane şi financiare menţionate în Studiul de impact publicat în ianuarie 2012 pe site MJ.

Modificarea ECRIS în raport cu necesităţile implementării noilor coduri de către MJ.

Modificarea Regulamentului de Ordine Interioară al instanţelor de către CSM potrivit noilor proceduri.

Organizarea unei comisii de lucru privind implementarea codurilor CSM – MJ – instanţe, din perspectiva asigurării resurselor umane, financiare, de infrastructură şi de formare profesională a magistraţilor şi grefierilor.

2.  Numirea în funcţii de conducere la PÎCCJ, DNA şi DIICOT

Identificarea de către MJ şi CSM, în comun, a profilului de candidat.

Respectarea criteriilor obiective pentru numirea şefilorla PICCJ, DNA, DIICOT, aşa cum ele au fost adoptate în Regulament de CSM în 2011. Identificarea unor soluţii legislative pentru adoptarea unor astfel de criterii obiective în legile justiţiei, cu consultarea CSM.

3.  Bugetul justiţiei gestionat de puterea judecătorească.

Identificarea în cel mai scurt timp a soluţiilor administrative şi tehnice pentru ca la 01.01.2013 bugetul să fie gestionat de puterea judecătorească, aşa cum prevede art. 136 din Legea nr. 304/2004.

4. Legea privind personalul de specialitate şi cea privind răspunderea materială a magistraţilor

Retragerea iniţiativei privind legea personalului de specialitate din Parlament (Senat, comisia juridică) pentru a fi discutat de iniţiator cu întregul sistem de justiţie.

Respingerea iniţiativei de modificare a Legii 303/2004 privind răspunderea materială a magistraţilor, proiect aflat în dezbatere la Parlament.

5.  Colaborarea şi asigurarea echilibrului interinstituţional între cele trei puteri: Parlament, Guvern şi puterea judecătorească

Crearea unei structuri interinstituţionale în vederea realizării controlului şi cooperării între cele trei puteri constituite în stat – puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească – prin asumarea şi realizarea de către acestea a obiectivelor din Pactului Naţional privind Justiţia semnat în 2009 de reprezentanţi ai celor trei puteri.

6.  Pachetul legislativ privind modificările legilor justiţiei

Organizarea unei comisii comună MJ – CSM, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi instanţe/parchete privind modificările necesare a fi făcute legilor justiţiei: cu precădere se impun modificări ale normelor privind detaşarea, pensionarea, răspunderea disciplinare, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare.

7. Integritate

Magistraţilor împotriva cărora s-a pus în mişcare acţiunea penală trebuie să li se suspende cererea de demisie sau de pensionare până la finalizarea acesteia.

Pensia de serviciu pentru magistraţii condamnaţi trebuie eliminată, pe viitor de la adoptarea noii dispoziţii legislative. Interzicerea legislativă pe viitor a emiterii deciziei de calcul până la pensionarea efectivă (emiterea deciziei de pensionare concomitent cu pensionare efectivă)

Reglementarea legislativă a modalităţilor de sancţionare disciplinară a magistraţilor detaşaţi în alte autorităţi publice sau instituţii decât instanţe sau parchete.

8. ICCJ, CSM:

Atribuirea unor sedii, adecvate, acestor instituţii de la vârful sistemului judiciar.

9. Poliţia instanţelor şi poliţia judiciară

Asigurarea unui număr ridicat de jandarmi pentru sediile instanţelor şi parchetelor. O regândire a sistemului de siguranţă a activităţii instanţelor, eventual prin trecerea corpului de jandarmi în structura administrativ – bugetară a instanţelor, în ideea de a da funcţiuni administrativ judiciare acestei structuri.

In perspectiva intrării în vigoare a Noului cod de procedură penală, stabilirea locului şi rostului poliţiei judiciare în raport cu unităţile de parchet.

10. Executarea hotărârilor judecătoreşti de către ordonatorii principali de credite

Sumele datorate cu titlu executoriu de către ordonatorii principali de credite trebuie executate, acestea fiind debite datorate de statul român magistraţilor.
                                                                                  
                                                                                 


                                                                                                                                                             Sursa:www.membricsm.ro

Cristina Nan
Baroul Ilfov
Simona Habără
Radulescu si Asociatii
Alin Paidiu
Mihai Rapcea
Adriana Manoli