Aron, Racoviceanu & Asociatii
Fenechiu, Savu & Asociatii
Lovin si Asociatii
ROBERT BUCUR
Gabriel Stoian
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Remus Burciu
Istoric » 

Istoric

Istoric

    APRILIE 2011 – Câţiva dintre fondatorii ADSA lansează iniţiativa înfiinţării unei asociaţii a avocaţilor din Baroul Bucureşti, asociaţie care să centralizeze problemele şi propunerile avocaţilor bucureşteni şi să le supună atenţiei Consiliului Baroului Bucureşti. Ideea iniţiatorilor pornea de la realitatea că problemele avocaţilor se discută în mod real doar odată la patru ani, cu prilejul alegerilor pentru Decan şi Consiliul Baroului...

    IUNIE 2011 – Iniţiatorii asociaţiei încep demersurile în vederea înfiinţării unei asociaţii a avocaţilor. Pe parcursul a trei întâlniri cei 25 de membrii fondatori stabilesc numele şi obiectivele asociaţiei, discută şi aprobă statutul şi aleg organele de conducere şi control. Totodată – având în vedere ecoul iniţiativei printre confraţii din celelalte Barouri din cadrul UNBR, fondatorii hotărăsc ca din Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor să poată face parte orice avocat membru al unui Barou din cadrul UNBR.

    1 IULIE 2011 – Cei 25 de membri fondatori semnează Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor.

    7 SEPTEMBRIE – Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti admite cererea de acordare a personalităţii juridice Asociaţiei pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor şi dispune înregistrarea acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

    OCTOMBRIE 2011 – Încheierea Judecătoriei Sectorului 2 prin care a fost acordată personalitatea juridică a Asociaţiei pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor şi s-a dispus înregistrare acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor rămâne irevocabilă. ADSA este înregistrată fiscal.

Cristina Nan
Mihai Rapcea
Adriana Manoli
Alin Paidiu
Baroul Ilfov
Radulescu si Asociatii
Simona Habără