Fenechiu, Savu & Asociatii
Gabriel Stoian
Lovin si Asociatii
ROBERT BUCUR
Aron, Racoviceanu & Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Remus Burciu
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA

Conferinţă Internaţională a Doctoranzilor în Drept – Timişoara, 16-18 mai 2013

Conferinţă Internaţională a Doctoranzilor în Drept – Timişoara, 16-18 mai 2013

Timisoara, Conferinţă Internaţională a Doctoranzilor în Drept, Editura Universul Juridic, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, împreună cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timişoara organizează Conferinţă Internaţională a Doctoranzilor în Drept – ediţia a V-a, la Timişoara, în perioada 16-18 mai 2013.
Partener media: JURIDICE.ro
Scopul organizării acestei manifestări, unică în România prin specificul ei şi prin amploarea numărului participanţilor, este acela de a stimula valorificarea cercetării ştiinţifice a doctoranzilor în drept, facilitând publicarea rezultatelor acestora, dar şi stabilirea de relaţii de colaborare între facultăţile şi şcolile doctorale de la care provin.
La conferinţă sunt invitaţi să participe doctoranzii facultăţilor de drept din România, precum şi cei al unor facultăţi de drept de marcă din Europa.
Volumul conferinţei urmează să fie publicat într-o editură prestigioasă din România (Editura Universul Juridic), care îi va garanta înalta ţinută ştiinţifică şi grafică, şi să fie oferit participanţilor cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăţilor de la care provin autorii.
Materialele trimise spre publicare pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză sau germană. Lucrările redactate în limba română trebuie să fie însoţite de un rezumat în limba engleză, franceză sau germană. Lucrările prezentate de doctoranzi spre publicare trebuie avizate din punct de vedere ştiinţific de către conducătorii de doctorat ai acestora.
Data limită pentru înregistrarea la conferinţă şi transmiterea textului integral al lucrării, conform celor precizate în informaţiile alăturate, este 31 martie 2013.

 

                                                                                      Preluare: Juridice.ro

Baroul Ilfov
Adriana Manoli
Radulescu si Asociatii
Mihai Rapcea
Cristina Nan
Alin Paidiu
Simona Habără