Gabriel Stoian
ROBERT BUCUR
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Remus Burciu
Lovin si Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Fenechiu, Savu & Asociatii

DECIZIA Nr. 146/05.09.2014 - UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA Nr. 146/05.09.2014 - UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ

În baza prevederilor Hotărârii nr. 962 din data de 24.05.2014 a Consiliului UNBR, coroborate cu prevederile art. 12 şi 68 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi prevederile art. 15 ale Statutului profesiei de avocat,
    Ţinând cont de prevederile Deciziei nr. 128/08.07.2014 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se aprobă Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, adaptat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R..

                                Comisia Permanentă, întrunită la data de 04-05.09.2014,

                                                         DECIDE:

    Art. 1. – Admite înscrierea la examen a candidaţilor care au depus cereri de înscriere la examen conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen. Tabelul centralizator al acestor candidaţi este cuprins la Anexa 1 a prezentei Decizii (punctele A şi B).

Art. 2. – Admite înscrierea la examen a candidaţilor care au depus dosare de înscriere în termen şi care au formulat la Comisia Permanentă cereri de completare a dosarelor, sub condiţia depunerii actelor lipsă până la data de 10.09.2014, ora 14.00.
Tabelul centralizator al acestor candidaţi este cuprins la Anexa 2 a prezentei Decizii (punctele A şi B). Situaţia definitivă a acestor candidaţi, împreună cu rezultatul verificării, va fi publicată la data de 11.09.2014.

Art. 3. – În urma analizei motivelor invocate de candidaţii care au formulat contestaţii / cereri de completare peste termen a dosarului de înscrierea, respinge înscrierea candidaţilor menţionaţi la Anexa nr. 3 a prezentei Decizii (punctele A şi B).  

Art. 4. – Prezenta decizie se va comunica către INPPA, centrele teritoriale ale INPPA, barourile la care au fost depuse cererile de înscriere la examen şi către candidaţii care justifică un interes de comunicare.

Art. 5. – Tabelul final al candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat se va publica la data de 11.09.2014.COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


Preluare: unbr.ro

Cristina Nan
Baroul Ilfov
Simona Habără
Radulescu si Asociatii
Mihai Rapcea
Alin Paidiu
Adriana Manoli